EIG - Eco Intelligent Growth

Projectes

<strong>Canvi Climàtic</strong><br>La Terra és una pila que ha de ser recarregada amb els nutrients apropiats. Localitzem el Carboni (CO2) en el terra, no en l'Atmosfera i / o Oceà.<strong>Col·laboració multisectorial</strong><br>Creació de noves xarxes per afavorir el desenvolupament d'empreses de diferents sectors.<strong>Disseny per el desensamblatge</strong><br>La recuperació i correcta valoració dels materials és clau pel creixement present i futur.<strong>Enduriment de les regulacions</strong><br>La normativa quant a la responsabilitat sobre l'activitat és cada vegada més estricta i aquesta tendència es mantindrà en el futur<strong>Innovació social</strong><br>Els beneficis arriben a tota la comunitat mitjançant una nova organització social, la creació de nous llocs de treball i condicions favorables per a la comunitat.<strong>Innovació tecnològica</strong><br>L'economia circular es basa en la innovació constant. Noves tecnologies possibiliten la recuperació i re-utilització de materials valuosos<strong>Regeneració de l'entorn</strong><br>L'activitat humana afavoreix la recuperació de l'entorn natural i potencia la biodiversitat.<strong>Tecnologia disponible</strong><br>Existeixen les eines necessàries pel desenvolupament e implementació dels processos<strong>Vies de finançament</strong><br>Diversos organismes a nivell internacional recolzen iniciatives innovadores per a la creació de nous models de negoci<strong>LEED Certified Silver</strong><br>