EIG - Eco Intelligent Growth

Eco Intelligent Growth
Amposta 14-18, Bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

T. (+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net Avís legal
Política de Cookies

Projectes

Cerrar

Circular Economy European Summit 2016

<strong>Vies de finançament</strong><br>Diversos organismes a nivell internacional recolzen iniciatives innovadores per a la creació de nous models de negoci<strong>Tecnologia disponible</strong><br>Existeixen les eines necessàries pel desenvolupament e implementació dels processos<strong>Regeneració de l'entorn</strong><br>L'activitat humana afavoreix la recuperació de l'entorn natural i potencia la biodiversitat.<strong>Innovació tecnològica</strong><br>L'economia circular es basa en la innovació constant. Noves tecnologies possibiliten la recuperació i re-utilització de materials valuosos<strong>Innovació social</strong><br>Els beneficis arriben a tota la comunitat mitjançant una nova organització social, la creació de nous llocs de treball i condicions favorables per a la comunitat.<strong>Enduriment de les regulacions</strong><br>La normativa quant a la responsabilitat sobre l'activitat és cada vegada més estricta i aquesta tendència es mantindrà en el futur<strong>Disseny per el desensamblatge</strong><br>La recuperació i correcta valoració dels materials és clau pel creixement present i futur.<strong>Col·laboració multisectorial</strong><br>Creació de noves xarxes per afavorir el desenvolupament d'empreses de diferents sectors.<strong>Canvi Climàtic</strong><br>La Terra és una pila que ha de ser recarregada amb els nutrients apropiats. Localitzem el Carboni (CO2) en el terra, no en l'Atmosfera i / o Oceà.

L’Economia Circular va esdevenir un tema principal els derrers anys dins Europa. El Paquet d’Economia Circular, publicat al 2015 va plantejar aquesta economia nova com el model per ser adoptat per la Unió Europea sencera, quan diversos governs ja havien fet la seva decisió signant al CE100, programa creat per l’Ellen MacArthur Foundation. Catalunya és una d’ells. De llavors ençà 2013 el Governar de la Generalitat s’ha unit a aquesta comunitat per catalitzar la transició cap a un creixement sostenible.

Barcelona, com a frontrunner dins el disseny i la innovació pren el lideratge organitzant el Circular Economy European Summit 2016. El congrés va ser integrat en el Smart City Expo & World Congress, el més destacat esdeveniment a nivell global en innovació urbana intel·ligent. Fira Barcelona va organitzar el congrés de 3 dies que va ser co-curat per EIG i Symbiosi. La Fundació Ellen MacArthur també va col·laborar, resultant en un programa d’una qualitat excepcional on dirigents de pertot el Globus tant autoritats públiques coma emprenedors, van compartir idees, coneixement i barreres en la implementació de l’economia circular.

El programa del Congrés es va enfocar en la implementació de l’economia circular en el context urbà. Les CEES Talks van ser l’espai dedicat als frontrunners per compartir la seva experiència; amb Dame Ellen MacArthur com keynote, juntament amb Antoinette Guhl (Deputy Major de París), Lewis Perkins (President del C2CPII), Iain Gulland (CO, Zero Waste Scotland), Marcus Gover (CEO, WRAP), Cecilia Bränstenn (Circular Economy lead a H&M), Anton Brummelhuis (Director de Sostenibilitat a Philips Lighting) i Françoise Barret (Secretaria General, ACR+).

Durant cada dia van tenir lloc diverses sessions de diàleg, donant la paraula a molts stakeholders. Aquest aproximació des de múltiples perspectives va donar la possibilitat d’explorar les oportunitats, eines i barreres que les empreses i les autoritats estan trobant a l’escenari actual.

Interessants discussions es van aixecar al voltant del panel “Financing transition towards the circular economy in cities” així com “From ownership to service”.

Durant 2017, el CEES ha estat integrat en els esdeveniments sectorials van organitzar per Fira, mentre l’economia circular és una creu-concepte sectorial.

Per informació complerta sobre l’edició 2016, dirigiu-vos a:

www.circulareconomysummit.com