EIG - Eco Intelligent Growth

Eco Intelligent Growth
Amposta 14-18, Bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

T. (+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net Avís legal
Política de Cookies

Projectes

Cerrar

Eccociwine

<strong>Canvi Climàtic</strong><br>La Terra és una pila que ha de ser recarregada amb els nutrients apropiats. Localitzem el Carboni (CO2) en el terra, no en l'Atmosfera i / o Oceà.<strong>Disseny per el desensamblatge</strong><br>La recuperació i correcta valoració dels materials és clau pel creixement present i futur.<strong>Enduriment de les regulacions</strong><br>La normativa quant a la responsabilitat sobre l'activitat és cada vegada més estricta i aquesta tendència es mantindrà en el futur<strong>Innovació tecnològica</strong><br>L'economia circular es basa en la innovació constant. Noves tecnologies possibiliten la recuperació i re-utilització de materials valuosos<strong>Regeneració de l'entorn</strong><br>L'activitat humana afavoreix la recuperació de l'entorn natural i potencia la biodiversitat.

Sant Martí Vell, Girona, Espanya
Status: Certificat CeroCO2 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015

Estratègies de mitigació del canvi climàtic. Roadmap cap a un model de negoci circular.

Des del principi de la seva activitat, la bodega Eccociwine ha tingut clar que la manera més intel·ligent d’avançar és tenir cura dels recursos i les persones. La seva producció ha estat certificada CeroCO2 durant tres anys consecutius i s’està treballant per continuar en aquesta línia.

Més enllà dels assoliments obtinguts fins a la data a nivell d’estratègies de mitigació del canvi climàtic, ara Eccociwine es planteja el repte de tancar els cicles de materials i energia. Conjuntament amb EIG, s’està treballant en les vies d’aprofitament energètic de la biomassa disponible i el tractament in situ dels residus orgànics.

També s’inclouen en el projecte el packaging i les estratègies comercials i logístiques. Un enfocament global de transformació cap a un model de negoci circular i positiu.

  • Regeneració de l’entorn
  • Millora de la qualitat de l’aigua i l’aire
  • Tractament dels residus orgànics
  • Reducció de més del 90% de les emissions de CO2 de l’empresa
  • Compensació de totes les emissions des de l’inici de l’activitat