EIG - Eco Intelligent Growth

Eco Intelligent Growth
Amposta 14-18, Bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

T. (+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net Avís legal
Política de Cookies

Projectes

Cerrar

Edifici I+D Grupo Ferrer

<strong>Tecnologia disponible</strong><br>Existeixen les eines necessàries pel desenvolupament e implementació dels processos<strong>Regeneració de l'entorn</strong><br>L'activitat humana afavoreix la recuperació de l'entorn natural i potencia la biodiversitat.<strong>Innovació tecnològica</strong><br>L'economia circular es basa en la innovació constant. Noves tecnologies possibiliten la recuperació i re-utilització de materials valuosos<strong>Innovació social</strong><br>Els beneficis arriben a tota la comunitat mitjançant una nova organització social, la creació de nous llocs de treball i condicions favorables per a la comunitat.<strong>Enduriment de les regulacions</strong><br>La normativa quant a la responsabilitat sobre l'activitat és cada vegada més estricta i aquesta tendència es mantindrà en el futur<strong>Disseny per el desensamblatge</strong><br>La recuperació i correcta valoració dels materials és clau pel creixement present i futur.<strong>Col·laboració multisectorial</strong><br>Creació de noves xarxes per afavorir el desenvolupament d'empreses de diferents sectors.<strong>Canvi Climàtic</strong><br>La Terra és una pila que ha de ser recarregada amb els nutrients apropiats. Localitzem el Carboni (CO2) en el terra, no en l'Atmosfera i / o Oceà.

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya
Status: Design Development
Rating system: LEED for New Construction & Major Renovation, v2.2 / v2009
Superfície: 10.000 m2
Arquitecte: William McDonough & Partners

Aquest projecte ha tingut dues etapes de disseny, a causa d’endarreriments. En totes dues etapes l’equip va ser format per WMD&P, EIG i IPB com a enginyeria i arquitectura local.

El tàndem WMD&P / EIG va donar com a fruit un disseny de gran creativitat i aspiracions molt més enllà de les habituals en projectes de construcció verda. Edificis vius, que actuen com a sistemes, milloren l’aire, l’aigua, ofereixen oportunitats de trobada i descans als seus ocupants, amb l’aprofitament màxim de la il·luminació i la ventilació naturals, inspirats en els principis Cradle to Cradle(R).

El primer disseny, inspirat en les papallones de l’àrea mediterrània, explica la seva pròpia història a través de les seves parets i paviments.

El segon, ostenta una gran paret vegetal, el sistema de la qual també està certificat C2C.

Actualment el projecte està en stand by.