EIG - Eco Intelligent Growth

Projectes

Cerrar

Edifici Sòcrates: construcció circular en acció

<strong>Canvi Climàtic</strong><br>La Terra és una pila que ha de ser recarregada amb els nutrients apropiats. Localitzem el Carboni (CO2) en el terra, no en l'Atmosfera i / o Oceà.<strong>Col·laboració multisectorial</strong><br>Creació de noves xarxes per afavorir el desenvolupament d'empreses de diferents sectors.<strong>Disseny per el desensamblatge</strong><br>La recuperació i correcta valoració dels materials és clau pel creixement present i futur.<strong>Innovació social</strong><br>Els beneficis arriben a tota la comunitat mitjançant una nova organització social, la creació de nous llocs de treball i condicions favorables per a la comunitat.<strong>Vies de finançament</strong><br>Diversos organismes a nivell internacional recolzen iniciatives innovadores per a la creació de nous models de negoci

La salut de les persones i el planeta és innegociable

L’edifici Sòcrates és un projecte liderat per la immobiliària Gonsi, que es troba actualment en construcció. Emplaçat en el municipi de Viladecans, l’objectiu de la promotora és construir el primer edifici aplicant l’economia circular a Espanya.

Per a fer això possible Gonsi ha reunit grans noms en edificació verda del context nacional. El disseny arquitectònic ha estat a càrrec  de Pich Arquitects, l’execució d’obra és responsabilitat de Construcía i EIG s’encarrega de l’assessorament en la selecció de materials i solucions constructives, així com de l’elaboració del Passaport de Materials.

L’edifici està dissenyat per a afavorir la llum natural i l’accés a vistes. Tots els materials es revisen d’acord amb els criteris cradle to cradle. Els productes Cradle to Cradle Certified(TM) són d’elecció preferent, la qual cosa ha motivat a alguns proveïdors a iniciar l’avaluació dels seus productes. Transformació industrial, benestar dels usuaris, banc de materials, l’Edifici Sòcrates sens dubte aporta valor social, econòmic i ecològic.

Transparència

L’economia circular implica un nou model de relacions. Per a aconseguir que el sistema complet funcioni, s’ha de treballar sobre una base de confiança i col·laboració entre les parts. L’equip d’Edifici Sòcrates ha decidit adoptar una política de “llibres oberts” per a ser consistent amb aquest enfocament. Això vol dir que tots comparteixen els seus números obertament, en un procés de presa de decisions també obert al diàleg.

Metodologia

Construcía aplica la seva metodologia Lean2Cradle en aquest projecte tan singular. Solucions prefabricades, modulars, amb materials saludables i ciclables, s’apliquen a tots els nivells. El treball coordinat amb EIG per a la selecció dels materials i productes, alhora de facilitar la presa de decisions en el dia a dia, permet anar recaptant la informació per a l’elaboració del Passaport de Materials, eina fonamental per a preservar la circularitat del projecte.

El Passaport de Materials

Aquesta eina desenvolupada per EIG és la part central de la metodologia Lean2Cradle. L’eina recull tota la informació dels productes instal·lats, inclosos els paràmetres de circularitat definits (salut, vies de ciclabilitat preferents, cicle d’ús, valor retingut, entre altres).
Més informació sobre el Passaport de Materials en aquest enllaç

El passaport de materials de l’Edifici Sòcrates està finançat per les ajudes a l’economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya.