EIG - Eco Intelligent Growth

Eco Intelligent Growth
Amposta 14-18, Bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

T. (+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net Avís legal
Política de Cookies

Projectes

Cerrar

Hostal Empúries

<strong>Canvi Climàtic</strong><br>La Terra és una pila que ha de ser recarregada amb els nutrients apropiats. Localitzem el Carboni (CO2) en el terra, no en l'Atmosfera i / o Oceà.<strong>Col·laboració multisectorial</strong><br>Creació de noves xarxes per afavorir el desenvolupament d'empreses de diferents sectors.<strong>Disseny per el desensamblatge</strong><br>La recuperació i correcta valoració dels materials és clau pel creixement present i futur.<strong>Enduriment de les regulacions</strong><br>La normativa quant a la responsabilitat sobre l'activitat és cada vegada més estricta i aquesta tendència es mantindrà en el futur<strong>Innovació social</strong><br>Els beneficis arriben a tota la comunitat mitjançant una nova organització social, la creació de nous llocs de treball i condicions favorables per a la comunitat.<strong>Regeneració de l'entorn</strong><br>L'activitat humana afavoreix la recuperació de l'entorn natural i potencia la biodiversitat.

L’Escala, Girona, Espanya
Status: Certificat LEED Gold
Rating system: LEED for New Construction & Major Renovation, v 2.2
Superfície: 3500m2

El primer projecte completat per EIG. La intenció de la propietat era situar l’Hostal Empúries com a referent internacional d’arquitectura i gestió hotelera, avalat pels estàndards internacionals més exigents i reconeguts. Per aquest motiu, l’equip de projecte i la propietat van definir un projecte conjuntament  amb EIG inspirat en els principis i criteris del C2C. Atès que no existia – ni existeix – un programa de certificació C2C per a edificis, es va optar per la certificació LEED com a marc de referència per al desenvolupament, verificació i supervisió de les obres. El resultat, el primer hotel europeu certificat LEED (LEED Gold), així com el primer projecte de turisme que incorporava a la pràctica elements C2C i solucionas d’Economia Circular (materials certificats, regeneració de l’hàbitat, energies renovables, cicle de l’aigua redissenyat per augmentar la seva productivitat, gestió integral del flux de materials biològics i tècnics, millora de la productivitat, valor afegit per a tots els stakeholders). El projecte segueix el seu dinamisme i capacitat transformadora, tot i que actualment EIG no col·labora amb l’actual direcció/propietat de l’establiment.