EIG - Eco Intelligent Growth

Eco Intelligent Growth
Amposta 14-18, Bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

T. (+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net Avís legal
Política de Cookies

Projectes

Cerrar

Universitat EAN, Bogotá

<strong>Canvi Climàtic</strong><br>La Terra és una pila que ha de ser recarregada amb els nutrients apropiats. Localitzem el Carboni (CO2) en el terra, no en l'Atmosfera i / o Oceà.<strong>Disseny per el desensamblatge</strong><br>La recuperació i correcta valoració dels materials és clau pel creixement present i futur.<strong>Enduriment de les regulacions</strong><br>La normativa quant a la responsabilitat sobre l'activitat és cada vegada més estricta i aquesta tendència es mantindrà en el futur<strong>Innovació social</strong><br>Els beneficis arriben a tota la comunitat mitjançant una nova organització social, la creació de nous llocs de treball i condicions favorables per a la comunitat.<strong>Regeneració de l'entorn</strong><br>L'activitat humana afavoreix la recuperació de l'entorn natural i potencia la biodiversitat.<strong>Tecnologia disponible</strong><br>Existeixen les eines necessàries pel desenvolupament e implementació dels processos

La Universitat EAN és una de les escoles de negocis més rellevants de Colòmbia. Situada a Bogotà, té com a objectiu potenciar l’esperit emprenedor i la innovació. Recentment, ha creat l’Institut per l’Emprenedoria Sostenible que es dedica a crear el context per al desenvolupament de l’economia circular i de negoci inspirat en Cradle to Cradle®.

La Universitat EAN vol implementar la seva visió als seus propis edificis. Per aquesta raó ha contractat William McDonough + Partners -el arquitecte americà que ha desenvolupat el concepte Cradle to Cradle juntament amb el químic alemany Michael Braungart- per al disseny del seu nou edifici al campus de Bogotà. Per descomptat, aquest nou edifici serà un projecte inspirat en C2C®, on la selecció de materials té un paper rellevant. McDonough + Partners ha confiat en EIG per a aquesta tasca.

Durant la Fase de Disseny, EIG ha contactat a més de 130 proveïdors colombians i ha pre-avaluat gairebé 40 materials i productes per ajudar l’equip en la presa de decisions.