EIG - Eco Intelligent Growth

Eco Intelligent Growth
Amposta 14-18, Bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

T. (+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net

Què fem

EIG es dedica a facilitar la transformació i transició d’empreses i organitzacions cap a l’Economia Circular, segons els principis Cradle to Cradle®.

Ajudem a dissenyar productes, processos i models de negoci a partir d’un coneixement científic transversal, contextualitzat i referenciat.

Transició cap a l’economia circular
Cradle to Cradle CertifiedTM
Edificació saludable
Simbiosi industrial per a l’economia circular
Estratègies per a la mitigació del canvi climàtic
Networking i comunicació per a l’Economia Circular.

Cradle to Cradle CertifiedTM

Què és Cradle to Cradle®?

Cradle to Cradle® és un concepte inicialment plantejat per l’analista suís Walter Stahel (Performance Economy), desenvolupat per l’arquitecte americà William McDonough juntament amb el químic alemany Michael Braungart en el llibre de la seva autoria “Cradle to Cradle: remaking the way we make things” ( 2002 North Point Press ).

Es tracta d'una aproximació revolucionària al sistema industrial humà, basada en la convicció que el disseny és la clau per crear una activitat econòmica i industrial regeneradores, inspirades en els sistemes naturals, que aporti beneficis a nivell social, ambiental i econòmic.

Els seus principis són:

  • Residu = Nutrient (eliminació del concepte de residu)
  • Ús de l’energia solar en totes les seves formes (energies netes i renovables)
  • Celebrar la diversitat (cultural, biològica, etc.)

Cradle to Cradle® entén els productes i/o materials com a aliment per al cicle biològic o tècnic; per això han d'estar dissenyats de manera que la seva reincorporació al cicle corresponent sigui segura i senzilla, mantenint o millorant el seu valor material (upcycling)

 

 

Cradle to Cradle Certified™ Product Standard

El Cradle to Cradle Certified™ Product Standard guia a dissenyadors i fabricants a través d'un procés de millora contínua, que observa al producte d'acord amb cinc categories de qualitat (Material Health, Material Reutilization, Renewable Energy & Carbon Management, Water Stewardship, and Social Fairness). És un estàndard multiatribut, gestionat per una entitat independent i sense ànim de lucre, el Cradle to Cradle Products Innovation Institut (C2CPII).

L'avaluació dels productes és realitzada per assessors acreditats pel C2CPII i després verificada per l'Institut, que és qui atorga la certificació en el nivell corresponent. EIG és una organització acreditada per realitzar l’avaluació de productes. 

Cradle to Cradle Certified™ és l’eina de disseny i verificació de l’economia circular, tenint en compte la recirculació de materials de forma segura, sense pèrdua de valor i en benefici de tots.

El procés pas a pas:

Més informació sobre el programa en el següent enllaç:

http://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification

Lean2Cradle

¿Què és Lean2Cradle®? … o l’obra sense residus

És la metodologia desenvolupada per EIG per a Grupo Construcía. Es basa en la incorporació dels principis de l’Economia Circular i Cradle to Cradle® a la metodologia LEAN Construction

La intensitat en el procés de planificació de l'execució s'estén a la fase prèvia: el disseny per a la deconstrucció.

La planificació exhaustiva que requereix la metodologia LEAN, en la qual s'involucra a tot l'equip del projecte, en L2C® té en compte també el procés invers: el desmuntatge i recuperació de materials al final de la vida útil de l'espai.

Així, a l'eficiència del mètode LEAN, se suma l'eficàcia de Cradle to Cradle®. Qualitat i rapidesa en l'execució, associades a espais saludables, adaptables i recuperables.

Per això diem que és l'obra sense residus: no es generen residus ni al començament ni al final del cicle d'ús de l'espai reformat.

A aquests avantatges se suma la selecció de materials d'acord amb els principis del Cradle to Cradle CertifiedTM products program, instal·lats per proveïdors homologats, que garanteixen la qualitat de l'aire interior dels espais durant l'execució i ús dels espais.