EIG - Eco Intelligent Growth

Eco Intelligent Growth
Amposta 14-18, Bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

T. (+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net

Què fem

Cradle to Cradle Certified™ Products Program

Qué és Cradle to Cradle®?

Cradle to Cradle® és un concepte inicialment plantejat per l’analista suís Walter Stathel (Performance Economy) i desenvolupat per l’arquitecte americà William McDonough amb el químic alemany Michael Braungart al llibre  “Cradle to Cradle: remaking the way we make things” ( 2002 North Point Press ).

Es tracta d’una aproximació revolucionària al sistema industrial humà, basada en la convicció de que el disseny és la clau per a la creació d’una activitat económica i industrial regeneradores, inspirades en els sistemes naturals, que doni beneficis a nivel l social, ambiental i econòmic.

Els principis són:

  • Residu = Nutrient (eliminació del concepte de residu)
  • Utilització de l’energia solar en totes les seves formes (energies netes i renovables)
  • Celebrar la diversitat (cultural, biològica etc)

Cradle to Cradle® entén els productes i/o materials com a nutrient pel cicle biològic o tècnic; per fer-ho possible els productes han de ser dissenyats de manera que la seva reincorporació al cicle corresponent sigui segura i sencilla, mantenint o millorant el valor material (upcycling)

 

infografia_1

 

Cradle to Cradle Certified™ Product Standard

El Cradle to Cradle Certified™ Product Standard guía als dissenyadors i fabricants a través d’un procés de millora continuada, que analitza el producte d’acord amb cinc categories de qualitat (material health, material reutilization, renewable energy and carbon management, water stewardship, and social fairness). És un standard multiatribut, gestionat per una entitat independent i sense ànim de lucre, el Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

La avaluació dels productes es realitza a través  d’assessors acreditats pel C2CPII i posteriorment verificada pel’Institut, que és el que atorga la certificació en el nivell apropiat. EIG és l’única empresa acreditada en la Península Ibèrica per a realitzar aquesta avaluació.

El nivell de certificació va determinat pel més baix dels nivells assolits per a cadascun dels àmbits avaluats, tal i com es pot veure al exemple de “scorecard” a continuació:

 

bronze_product_scorecard

 

Cradle to Cradle Certified™ és l’eina de disseny i verificació de l’economia circular, assegurant la re-circulació dels materials de forma segura, sense pèrdua de valor i en benefici de tots.

 

El procés pas a pas:

 

C2C process_cat

Més informació sobre el programa al següent enllaç:

http://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification