EIG - Eco Intelligent Growth

Blog

Tornen les subvencions d’economia circular 2018

Tercer any de subvencions d’economia circular de l’agència de residus de Catalunya

Per tercer any consecutiu, i després de dues edicions amb projectes ambiciosos i plens d’èxit, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a tornat a presentar les subvencions amb un pressupost total encara a definir però es creu que de 2M€. Aquesta tercera edició presenta alguns canvis en comparació amb les dues anteriors, tot seguit us en descrivim els aspectes més importants i les diferències amb els anys anteriors:

 

Detalls subvenció

 • Subvencions de fins a 30.000€ per projecte

Tal i com l’any passat la subvenció màxima disponible per projecte és de 30.000€. En cap cas aquesta xifra podrà ser superada, si la borsa de fons augmentés s’hi acceptarien més projectes però mai augmentaria la quantitat financiable.

 • Subvenció màxima d’un 75% del pressupost en cas de PIME i 50% en cas de gran empresa

Al igual que l’any passat, la subvenció no busca financiar projectes, sinó ajudar a portar a terme projectes. Per aquesta raó el finançament de cada projecte està destinat a un 75% total del projecte. Això significa que si per exemple es presentés un projecte de 40.000€ se’n subvencionarien com a màxim 30.000€. Al ser la subvenció màxima de 30.000€, si se’n presenta un de 500.000€ s’obtindrien també 30.000€. Per altra banda si es presentés un projecte de 10.000€, la subvenció màxima serien 7.500€

 • Subcontractació màxima d’un 75% del pressupost

El promotor del projecte i els participants del consorci poden subcontractar serveis d’altres empreses, per exemple consultores. L’import total d’aquestes subcontractacions mai podrà superar el 75% total del projecte.

 • Tipus de projectes subvencionables

Son subvencionables tota classe de projectes que busquin portar al mercat un producte o servei o necessitin fer proves pilot. Aquest any es defineixen 9 subcategories de projectes:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de
l’aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de
residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de
prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui
l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es
pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats
amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.
2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
3. Reutilització i reparació de productes.
4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la
finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
5. Remanufactura.
6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
7. Noves aplicacions de materials reciclats.
8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que
augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Podeu llegir les bases de la subvenció completes aquí

 • Termini de presentació

A partir de la presentació oficial de les subvencions es compta amb 2 mesos per preparar les propostes i demanar-ne la subvenció. La data límit de presentació de les solicituds encara no ha estat anunciada però esperem que sigui l’ultima setmana de juny.

 • El pes de les consultores

En el cas de que una consultora o enginyeria participi com a sòcia en una subvenció, aquestes hauran de tenir una contribució igual o menor que les empreses promotores de les ajudes.

 • Certificat digital

Per la solicitud de les subvencions es necessita tenir el certificat digital i la firma digital de l’empresa, és important tramitar aquest punt amb temps si no se’n disposa ja que pot arribar a trigar fins a dues setmanes.

 

Èxit en les subvencions de 2017

L’any passat EIG va demanar i obtenir la subvenció per 4 projectes:

 • Desenvolupament d’envasos plàstics multicapa per ser recirculats en una economia circular

Promotor: Hochland SA

Participants consorci: Enplater SA, Cadel Deinking, Packaging Cluster i Eco Intelligent Growth

Pressupost del projecte: 50.000€

Objectiu: Portar a terme l’estudi de viabilitat i realitzar una prova pilot per el upcycling de un envàs multicapa alimentari. La prova pilot permetrà separar i destintar les diferents capes de plàstics presents en l’envàs i obtenir una gransa de qualitat similar a la verge. EIG porta la gestió del projecte així com un anàlisis preliminar Cradle to Cradle ® per la

 • Creació d’un servei Eco Managed Printing Service per la desmaterialització dels serveis d’impressió

Promotor: Consuprint i Embatex Iberia

Participants: Eco Intelligent Growth

Pressupost del projecte: 60.652 €

Objectiu: Consuprint SL vol crear un model de servitització complet de parcs d’impressores que inclogui remanufactura, reparació, digitalització i allargament de la vida dels equips. EIG desenvoluparà l’anàlisi de circularitat del serveis i en calcularà les mètriques de circularitat materials.

 • Disseny i fabricació d’una càpsula de cafè monodosis compostable segons els criteris del Cradle to Cradle ®

Promotor: Hamer Pack

Participants: Packaging Cluster, Eco Intelligent Growth

Pressupost del projecte: 40.000 €

Objectiu: Les càpsules monodosi de plàstic i alumini estan en el punt de mira de la Comissió Europea i de varis governs locals com el de les Illes Balears. El problema principal és que el nutrient tècnic (càpsula) i el biològic (cafè) no poden ser separats de forma efectiva per un reciclatge efectiu. Per aquesta raó l’empresa Hamer Pack es planteja l’opció de fer servir un material biològic per la càpsula i la tapa. EIG participa assessorant en la selecció de materials, l’anàlisi Cradle to Cradle del cicle de fabricació i el càlcul de les mètriques de circularitat de materials.

 • Refila: Creació de fil de cotó a partir de retalls de texans

15_223_8968

Promotor: By My Eco

Participants: Eco Intelligent Growth

Pressupost del projecte: 34.000 €

Objectiu: L’associació By My Eco genera el projecte Back to Eco el 2016, creant una línia de moda i accessoris ‘upcycled’, creats a partir de texans post consumidor, amb l’objectiu de minimitzar la generació de residus. REFILA converteix els retalls de la línia Back To Eco en nou fil per a la producció tèxtil, mitjançant reciclatge mecànic i innovació. REFILA és un projecte d’economia circular plenament realitzat a Catalunya i amb un fort caire social i ambiental a tota la cadena de valor (origen de les matèries primeres sostenibles, procés productiu inclusiu, foment de l’economia local i generació de productes innovadors a l’abast del món del disseny local).

Tens una idea de projecte?

A EIG estem interessats en participar en projectes innovadors i ajudar-te a preparar la documentació per les subvencions.

Envia un email a: o.segarra@ecointelligentgrowth.net i estarem encantats d’escoltar-te.