15 April 2014

TV3 Valor Afegit i l’economia circular

Dimecres passat, el programa Valor Afegit de la TV3 va estar dedicat a l’economia circular. El programa resumeix els conceptes principals i presenta alguns casos pàctics, amb les aportacions d’en Ignasi Cubiñà -CEO EIG- com a expert en el tema.